دارویی

تعداد بازدید:۳۷۴۳
دارویی

خانم زهرا رمضانی

کارشناس مسئول واحد امور دارویی

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

سابقۀ خدمت: 20 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک -  اتاق 125

شمارۀ تلفن مستقیم: ندارد -086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی: 223

معرفی واحد امور دارویی
 
جزء هشتم مراقبت اولیه بهداشتی( (PHC تامین و تدارک داروهای اساسی در شبکه های بهداشتی و درمانی می باشد به طوری که مردم دراقصی نقاط کشور امکان دسترسی سهل و آسان به نیازهای دارویی خودداشته باشند.
شرح وظایف واحد داروئی :
 
1.خرید و توزیع داروهای بهداشتی و درمانی (بهبر) و نظارت بر داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی

نظارت بر داروخانه های خصوصی طرف قراردادپزشک خانواده و بررسی نسخ بیمه روستای آنها
واردنمودن نسخ بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی و نیروهای مسلح دررایانه و ارسال آنها به مراکز بیمه
تکمیل و جمع بندی سند هزینه های دارویی
برگزاری جلسات آموزشی جهت تکنسین های داروئی و آموزش پزشکان و کاردانها و ماماهای بهبر

 

رئوس فعالیت های امورداروئی :

1- تامین وتوزیع داروهای بهداشتی (طبق دارونامه )

2- خرید و توزیع داروهای ورژن 8 ترالی اورژانس جهت 32 مرکز جامع سلامت شهری و روستایی

3- برگزاری جلسات آموزشی برای پزشکان ، ماماها و کارشناسان ناظر

4- نظارت بر عملکرد داروخانه های خصوصی تحت پوشش شامل :

داروخانه طلوع : روستاهای ( ابراهیم آباد ، مشهد میقان، مشهد الکوبه ، ساروق ، جیریا، مرزیجران ، هزاوه ، زینب کبری و گاوخانه)

داروخانه دکتر خدمتی: روستاهای (گوار ،دینه کبود ،کرهرود)

داروخانه حضرت فاطمه (س):  روستاهای (مالک آباد ، خیر آباد ، امان آباد )

داروخانه دکتر ملکی : روستاهای (کارچان )

داروخانه دکتر احمدی : شهر داوودآباد

داروخانه دکتر رجبیان : مرکزخدمات جامع سلامت شماره یک هپکو

داروخانه مرکزی سنجان : سنجان

5- ثبت و گزارش موارد عوارض دارویی جمع آوری شده شهرستان به معاونت غذا و دارو

6- بازدید و نظارت بر عملکرد خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت شهری

7- تامین و توزیع کلیه تجهیزات مصرفی مورد نیاز پایگاههای سلامت اعم از تجهیزات مامایی ، تزریقات و پانسمان، دندانپزشکی و آزمایشگاه

8- همکاری بین بخشی جهت تهیه و تعویض دارو و تجهیزات مورد نیاز از بیمارستانها و بخش خصوصی

 

آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۴۰۲