بهداشت حرفه ای

تعداد بازدید:۶۶۵۷

 

آقای مهدی حمزه لویان

کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای

مدرک تحصیلی: ارشد بهداشت حرفه ای HSE

سابقۀ خدمت: 25 سال

آدرس محل کار: خیابان هپکو فاز 2 شهید بهشتی مرکز بهداشت شهرستان اراک -  اتاق 318

شمارۀ تلفن مستقیم: 33120341-086

شمارۀ مرکز تلفن: 33139035 - -086، شمارۀ تلفن داخلی: 292

 

شرح وظایف واحد بهداشت حرفه‌ای
بازدید و نظارت بر وضعیت بهداشتی محیط‌کار
ثبت نتایج بازدیدها
پیگیری رفع نواقص بهداشتی و صدور اخطاریه
نظارت بر نحوه‌ی فعالیت مراکز ارایه خدمات بهداشتی در محیط‌کار (پست امداد ، خانه بهداشت کارگری و مرکز بهداشت کار)
نظارت بر نحوه‌ی اندازه‌گیری و ارزیابی عوامل زیان آور محیط‌کار
نظارت بر برنامه‌های کنترل و کاهش مواجهه شاغلین با عوامل زیان آور
نظارت بر نحوه فعالیت و عملکرد خانه‌های بهداشت روستایی ، پایگاه‌های بهداشت شهری و مراکز بهداشتی،درمانی شهرستان ، درزمینه‌ی بهداشت حرفه ای
نظارت بر کیفیت و کمیت معاینات سلامت شغلی
هماهنگی ، پیگیری و نظارت بر نحوه اجرای برنامه‌های کشوری بهداشتی ، در محیطهای کاری (برنامه‌های کشوری آموزش و اطلاع رسانی گوناگون ازقبیل ایدز ، آنفلوآنزا ، مصرف روغنهای خوراکی ، دخانیات و... و بسیجهای ملی واکسیناسیون و ...) با همکاری سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان
نظارت برتامین تأسیسات وتسهیلات بهداشتی مناسب جهت استفاده شاغلین درکارگاه‌ها وکارخانجات براساس آیین‌نامه‌های مصوب
برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی جهت گروه‌های مختلف فعال درزمینه‌ی بهداشت و سلامت شاغلین اعم‌از بهورزان ، پزشکان ، کاردانان و کارشناسان بهداشتی ، بهگران و بهداشتیاران کار ، مدیران واحدهای کارگاهی و...
جمع‌بندی اطلاعات آماری و ارایه به مراجع ذیصلاح
نظارت بر عملکرد مسئولین بهداشت حرفه‌ای شاغل در محیطهای کار
بررسی و اعلام نظر درمورد شکایتهای واصله درزمینه شرایط بهداشتی محیط‌کار به مراجع ذیصلاح
اعلام تخلفات بهداشتی موجود در محیط‌کار به مراجع قانونی مربوطه
پیگیری و نظارت بر تشکیل کمیته های حفاظت‌فنی و بهداشت‌کار
پیگیری و نظارت براجرای کلیه‌ی برنامه‌های دردست اجرای واحد بهداشت حرفه‌ای