۵ رهنمودها وضوابط مرتبط با covid۱۹

 

http://ths.parsijoo.ir/ImageThumbnail?id=aHR0cHM6Ly93d3cudW5pcmVmLmlyL2ltYWdlcy9zY2llbnRvbWV0cmljcy80OTAucG5nLw==&image-core=cGFyc2lqb29pbWFnZXNlcnZlcg==61cGFyc2lqb29pbWFnZXNlcnZpY2U=19

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک

فرم اعلام اقدامات بهداشت حرفه ای در راستای پیشگیری از ابتلای شاغلین به ویروس کرونا

مرکز بهداشت شهرستان اراک         از تاریخ 3 / 12 / 98لغایت 3 / 2 / 99

ردیف

عنوان

مقادیر

توضیحات

1

تعداد کل کارگاه های موجود در منطقه تحت پوشش

7300

 

2

تعداد بازرسی درراستای پیشگیری از کرونا از کارگاه‌ها

3013

بازرسیهای بهداشت حرفهای در راستای پیشگیری از ابتلای شاغلین به کرونا

 

تعداد کل ادارات موجود در منطقه تحت پوشش

270

 

3

تعداد بازرسی درراستای پیشگیری از کرونا از ادارات

 

 

4

تعداد کل بیمارستان و مرکز بهداشتی-درمانی موجود در منطقه تحت‌پوشش

8

 

5

تعداد بازرسی از بیمارستانها و مراکز بهداشتی-درمانی در راستای پیشگیری کرونا

6

 

6

تعداد کل جایگاه های سوخت و CNG موجود در منطقه تحت‌پوشش

 

 

9

تعداد بازرسی درراستای پیشگیری از کرونا از جایگاه سوخت و CNG

105

 

10

تعداد بازرسی درراستای پیشگیری از کرونا از کارگاه‌های زندان

0

 

11

تعداد بازرسیهای بهداشت حرفه ای از کمپهای کارگری و مراکز تجمع کارگران

18

 

12

تعداد بازرسیهای بهداشت حرفه ای از کارگاه‌های ساخت‌وساز

9

 

13

تعداد شاغلین آموزش دیده در زمینه پیشگیری از ابتلا به کرونا

24960

 

14

تعداد کارفرمایان آموزش دیده در زمینه پیشگیری از ابتلا به کرونا (ترجیحاً غیرحضوری)

772

 

15

تعداد بهورزان و یا تیم بسیج آموزش دیده در زمینه پیشگیری از ابتلا به کرونا (ترجیحاً غیرحضوری)

113

 

16

تعداد بازدید و ارزیابی انجام شده از مراکز خدمات جامع سلامت

 

توسط ستاد مرکز بهداشت شهرستان

17

تعداد شاغلینی که از وسایل حفاظت فردی مناسب استفاده می کنند

19242

وسایل حفاظتی متناسب بر اساس راهنماهای ابلاغی به تایید بازرس بهداشت حرفه‌ای

18

تعداد کارگاه هایی که درزمینه گندزدایی و تهویه مناسب محیط کار اقدام نموده‌اند

1551

 

19

سایر اقدامات قابل ذکر درخصوص پیشگیری از ابتلا به کرونا در حوزه بهداشت حرفه‌ای

-زرسی از کوره های آجرپزی فعال در شهرستان و ارایه آموزشهای لازم

-تهیه سه نوع چک لیست بررسی وضعیت کرونا جهت استفده در بازدیدهای صنایع، صنوف و ادارات

- تشکیل گروه تلگرامی جهت کارفرمایان و اطلاع رسانی نکات آموزشی

- مکاتبه با اتحادیه اصناف فعال و ارسال اقدامات ضروری جهت پیشگیری از کرونا

-تشکیل دو تیم غربالگری جهت بررسی شرایط کارگاه‌های واقع در شهرک صنعتی شماره یک و خیرآباد

-پیگیری تلفنی وضعیت ثبت خوداظهاری شاغلین در سامانه ازطریق کارشناسان شاغل در کارگاه

-برگزاری جلسه آموزشی گام دوم جهت کلیه کارشناسان بهداشت حرفه ای و بهگران شاغل در اراک و شازند

-توزیع بیش از 4000 برگ پمفلت بین کارگاه ها و شاغلین

نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

سمت: کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت شهرستا ن اراک

 

تاریخ تکمیل فرم:99/2/10

امضاء:

 


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

کلید واژه ها: covid19

تعداد بازدید:۹۴