آخرین مهلت تکمیل موافقتنامه ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران سال ۱۴۰۱

تعداد بازدید:۴۱۹

با توجه به ضرورت انجام تکمیل موافقتنامه ارزشیابی کارکنان و مدیران  غیر هیات علمی سال 1401در موعد مقرر (30 مهرماه سال جاری ) وهمچنین ضرورت تکمیل ارزشیابی جهت تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی و همچنین تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به قطعی جهت الزامات سال1402،  رابطین ارزیابی عملکرد آن واحد ضمن اخذ گزارشات لازم از سامانه مربوطه در خصوص اطلاع رسانی به کلیه پرسنل مشمول ارزشیابی اقدام لازم به عمل آورند .

ضمناً مطابق دستورالعمل پیوست در صورت امتناع ارزیابی شونده از تکمیل و یا ارسال ارزیابی در هریک از مراحل ارزیابی عملکرد، مسئولیت آن برعهده ارزیابی شونده می باشد .

 

کلید واژه ها: ارزیابی پرسنل بهداشت اراک

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۴۰۱