اسامی سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان فوریت‌های پزشکی آزمون شرکتی ۱۳۹۷

رديفنامشماره مليرشته شغليمحل جغرافیایی مورد تقاضا
1مهرگان محمد5710036781کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
2بهزادی علی520695550کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
3قربانی مهدی520812123کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
4ساری خانی میلاد520331087کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
5قاسمی محمد520664752کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
6کاوسی مجید610232479کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
9مرادنژادی محسن4539907654کاردان فوریت های پزشکیخنداب
10خسروی وحید4160119697کاردان فوریت های پزشکیمحلات
11محمودی میلاد5960028093کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان امام علی کمیجان
12امیدوار صادق3240723077کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان امام علی کمیجان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.