اعلام نتایج آزمون شرکتی گروه فوریت‌های پزشکی مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۷

رديفنام خانوادگي/ نامشماره مليرشته شغليمحل جغرافیایی مورد تقاضا
1کاوسی مجید610232479کاردان فوریت های پزشکیپایگاه شهری محلات
2خسروی وحید4160119697کاردان فوریت های پزشکیپایگاه شهری محلات
3بهزادی علی520695550کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
4قاسمی محمد520664752کاردان فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
5یونسی علی3860219324کارشناسی فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
6گواری وحید4000073737کارشناسی فوریت های پزشکیپایگاه دینه کبود
7مختومی امین2020504685کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان والفجر تفرش
8میرزائی سید امین4190304425کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان مهر خنداب
9ویسمرادی یحیی4950126849کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان مهر خنداب
10محمودی میلاد5960028093کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان امام علی کمیجان
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.