اعلام نتایج آزمون شرکتی گروه فوریت‌های پزشکی مورخ ۲۱ / ۱۰ / ۹۷


نمایش ۱۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
رديفنام خانوادگي/ نامشماره مليرشته شغليمحل جغرافیایی مورد تقاضا
11شهبازی حسین5710041051کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان امام علی کمیجان
12ساری خانی میلاد520331087کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان امام سجاد آشتیان
13قربانی مهدی520812123کاردان فوریت های پزشکیبیمارستان امام خمینی (ره) محلات