مطالب مرتبط با کلید واژه

EOCEOC

EOC

ستاد هدایت عملیات بحران مسئول ستاد هدایت عملیات بحران : حامدرضا عابدی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی کشور ما ایران از جمله کشورهایی است که همواره در معرض بروز حوادث و بلایایی طبیعی مانند: زلزله، سیل و... میباشد.  اقدامات پیشگیرانه در راستای ...