مطالب مرتبط با کلید واژه

EOC


افتخاری دیگر برای اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، از EOC دانشگاه علوم پزشکی اراک بعنوان EOC برتر کشوری تقدیر شد

افتخاری دیگر برای اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، از EOC دانشگاه علوم پزشکی اراک بعنوان EOC برتر کشوری تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان ایران نژاد رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان مرکزی در این رابطه گفت: در همایش سراسری مسئولین EOC کشور که در تهران و به میزبانی سازمان اورژانس کشور برگزار شد، از EOC دانشگاه علوم پزشکی اراک بعنوان EOC برتر کشوری تقدیر شد.

ادامه مطلب

EOC

.card { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 850px; background-color:whitesmoke; } .card2 { box-shadow: 0 4px 8px 0 rgba(0,0,0,0.2); transition: 0.3s; width: 100%; padding:10px; padding-bottom:33px; } .card:hover { box-shadow: 0 8px 16px 0 ...