بازدید سرزده رئیس شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان فراهان از مراکز خدمات جامع سلامت تلخاب و بررسی مشکلات در خصوص پیشگیری از کرونا

۱۰ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۲ کد : ۱۳۵۹۹ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۹۳
مورخ ۹۹/۹/۱۰ رئیس شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان فراهان از مراکز خدمات جامع سلامت تلخاب بصورت سزده بازدید نموده و به بررسی مشکلات در خصوص پیشگیری از کرونا پرداختند.
بازدید سرزده رئیس شبکه و رئیس مرکز بهداشت شهرستان فراهان از مراکز خدمات جامع سلامت تلخاب و بررسی مشکلات در خصوص پیشگیری از کرونا

نظر شما :