اخبار اصلی

برگزاری همایش پیش از ازدواج

برگزاری همایش پیش از ازدواج

به گزارش روابط عمومی شهرستان فراهان مورخ ۹۸/۵/۱۵ همایش پیش از ازدواج جهت گروه هدف در روستای فردقان شهرستان فراهان با سخنرانی کارشناس بهداشت روان شهرستان برگزار گردید.

ادامه مطلب
بازدید دکتر سید محمدجمالیان،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان ،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان ازپروژه در حال ساخت خیرساز مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فشک

بازدید دکتر سید محمدجمالیان،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان ،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان ازپروژه در حال ساخت خیرساز مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فشک

بازدید دکتر سید محمدجمالیان،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان ،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان ازپروژه در حال ساخت خیرساز مرکز خدمات جامع سلامت روستایی فشک به گزارش روابط عومی شبکه بهداشت ودرمان فراهان،مورخ شنبه ۲۹ تیرماه ۹۸

ادامه مطلب
عیادت دکتر سید جمالیان ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان از بیماران فرهنگ خسروانی فراهان

عیادت دکتر سید جمالیان ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان از بیماران فرهنگ خسروانی فراهان

عیادت دکتر سید جمالیان ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان از بیماران فرهنگ خسروانی فراهان به گزارش روابط عومی شبکه بهداشت و درمان فراهان،موزخ شنبه ۲۹ تیرماه ۹۸

ادامه مطلب
بازدید دکتر سید محمدجمالیان،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان ،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان از بخش های مختلف بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

بازدید دکتر سید محمدجمالیان،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان ،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان از بخش های مختلف بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان

به گزارش روابط عمومی شنبه ۲۹ تیرماه ۹۸ دکتر سید محمدجمالیان،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به همراه فرماندار فراهان ،معاون درمان دانشگاه و مدیر شبکه بهداشت و درمان فراهان از بخش های مختلف بیمارستان فرهنگ خسروانی فراهان بازدید نمودند.

ادامه مطلب
بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

بسیج ملی کنترل فشارخون بالا

در مورخ ۹۸/۳/۹ اطلاع رسانی بسیج ملی کنترل فشار خون بالا توسط مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان در شورای اداری شهرستان فراهان با حضور نماینده مردم فراهان،تفرش،آشتیان ،فرماندار و دیگر اعضاصورت گرفت.

ادامه مطلب