مطالب مرتبط با کلید واژه

دفتر پرستاری


دفتر پرستاری

مترون بیمارستان :آقای علی اصغر فراهانی شماره تماس : 37222121 شماره داخلی : 107 این واحد در طبقه دوم ودر حوزه مدیریت قرار دارد، در این واحد مدیر خدمات پرستاری خانم مریم فرهودی(مترون) ،خانم لیلا حبیبی(سوپروایزر ) ، خانم فاطمه استرابی(سوپروایزر) و آقای حسین فراهانی (سوپر وایزر) انجام ...