تعرفه های خدمات

تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1397به شرح ذیل می باشد:

(ویزیت پزشکان در بخش سرپای و دولتی)

1- ویزیت پزشکان  عمومی  118000ریال

2- ویزیت پزشکان متخصص          147000 ریال

3- ویزیت پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان       178000ریال


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۶ آذر ۱۳۹۸