طب تصویری

تعداد بازدید:۴۱۶

بخش تصویربرداری بیمارستان امام سجاد (ع) دارای واحد سونوگرافی و رادیولوژی می باشد.

واحد رادیولوژی بیمارستان دارای یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال ثابت و فعال می باشد و به صورتی شبانه روزی در هر شیفت یک نفر در حال خدمت رسانی می باشد.

واحد سونوگــرافی بیمارستان دارای یک دستگاه سونوگرافی ثابت ویک دستگاه سونوگرافی پرتابل می باشد.در این واحد سونوگرافی های ساده ، رنگی ، سطحی ، عمقی و همچنین داپلر انجام می شود . نوبت دهی سونوگرافی همه روزه با ارائه دفترچه به اتاق پذیرش رادیولوژی امکان پذیر می باشد.

واحد رادیولوژی دارای دو نفر نیروی کارشناس ، یک نفر نیروی کاردان و یک نفر نیروی تکنسین رادیولوژی می باشد. 

آخرین ویرایش۲۶ آبان ۱۳۹۷