مطالب مرتبط با کلید واژه

فناوری و اطلاعات


فناوری و اطلاعات

امور فن آوری اطلاعات فناوری اطلاعات به معنی و مفهوم بسیار ساده یعنی علم استفاده از یک سری ابزار که این ابزار همان پردازش، نگهداری، جمع آوری، ذخیره، توزیع، انتقال، امنیت است که بر روی اطلاعات اعمال میشود. شرح وظایف : 1- تشخیص ...