مطالب مرتبط با کلید واژه

بیماری


واکسیناسیون قدرت کرونا را کم کرده/احتمالا کرونا در آینده بیماری فصلی می شود

واکسیناسیون قدرت کرونا را کم کرده/احتمالا کرونا در آینده بیماری فصلی می شود

سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: پیش بینی می کنیم با واکسیناسیون خوبی که علیه کرونا صورت گرفته، این بیماری کنترل شده و یک بیماری بومی شود.

ادامه مطلب