مطالب مرتبط با کلید واژه

درمانگاه ها


درمانگاه ها

درمانگاه تخصصی بیمارستان امام سجادع) شهرستان آشتیان شامل یک درمانگاه تخصصی می باشد که از شنبه تا پنجشنبه در حال خدمت رسانی است. متخصصین در حال حاضر را می توانید از قسمت تقویم کاری پزشکان مشاهده نمایید. نوبت دهی برای هر کدام از متخصصین به ...