مطالب مرتبط با کلید واژه

بیمه


بیمه های طرف قرار داد

بیمه های اصلی شامل :              خدمات درمانی  ایرانیان –خدمات درمانی روستائیان – خدمات درمانی کارمندی –خدمات درمانی سایر اقشار-نیروهای مسلح  - تامین اجتماعی مصدومین حوادث ترافیکی-کار افرین وزارت نیرو   موسسات وبیمه های طرف قرارداد: ایران کارکنان رسمی دفترچه سبز بیمه ...


مسئولان دانشگاه و مدیران بیمه ها برای کاهش موانع و اجرای هرچه بهتر طرح نسخه نویسی الکترونیک دور یک میز نشستند

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: اقدامات هماهنگی و رفع موانع و مشکلات و همچنین پیشنهاداتی در راستای اجرای مناسب تر این طرح در حال انجام است و امیدواریم با اجرای کامل و صددرصدی این طرح، مراجعین و پزشکان و مراکز درمانی چالشی برای انجام آن نداشته باشند و در وقت آنها نیز صرفه جویی شود.

ادامه مطلب