مطالب مرتبط با کلید واژه

پیام ریاست


پیام ریاست

       بیمارستان امام سجاد(ع) شهرستان آشتیان هدف اعتلای سطح بهداشت و درمان مردم شریف شهرستان را در سرلوحه اهداف خود قرارداده  و با بهره گیری از یکی از بهترین کادرهای تشخیصی و درمانی در راستای این امر حرکت نموده است امیدواریم بتوانیم ...

پیام ریاست(آقای دکتر عباس ملاطایفه)

 بیمارستان امام سجاد(ع) شهرستان آشتیان هدف اعتلای سطح بهداشت و درمان مردم شریف شهرستان را در سرلوحه اهداف خود قرارداده و با بهره گیری از یکی از بهترین کادرهای تشخیصی و درمانی در راستای این امر حرکت نموده است امیدواریم ...