مطالب مرتبط با کلید واژه

تاریخچه


تاریخچه

آشتیان یکی از شهرهای استان مرکزی می باشد؛ نام این شهر یادآور ستاره داران علم و ادب در آسمان ایران زمین است. به گفته مورخین، تعداد زیادی از مدیران علمی، هنری و سیاسی از این منطقه برخاسته اند. از شخصیت ...