مطالب مرتبط با کلید واژه

حضور متخصصین


درمانگاه ها

درمانگاه تخصصی بیمارستان امام سجادع) شهرستان آشتیان شامل یک درمانگاه تخصصی می باشد که از شنبه تا پنجشنبه در حال خدمت رسانی است. متخصصین در حال حاضر را می توانید از قسمت تقویم کاری پزشکانمشاهده نمایید. نوبت دهی برای هر کدام از متخصصین به ...