اهداف کلی کتابخانه

تعداد بازدید:۱۹

اهداف کتابخانه بیمارستان:

هدف اصلی کتابخانۀ مرکز آموزشی و درمانی  گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعۀ اطلاعات در جهت تقویت برنامه‌های درمانی و  آموزشی این بیمارستان است. کتابخانه مرکز باید  جهت ارتقای سلامت  ، از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و ااطلاعات علمی مورد نیاز بیمارستان و مدیریت بهره برداری از این منابع در تحقق این اهداف و برنامه ها همگام می باشد.

اهداف بلند مدت:

  1. دستیابی به کتابخانه ای با فضای مناسب و مطلوب برای استفاده ی جامعه ی استفاده کننده از کتابخانه و ایجاد اشتیاق در مراجعین برای استفاده از کتابخانه
  2. تسهیل و امکانپذیر شدن دستیابی به اهداف سازمان مادر و بیمارستان
  3. ارتقاء کتابخانه بیمارستان مطابق استاندارد های کتابخانه بیمارستانی
  4. گرد اوری اطلاعاتی مورد نیاز  متخصصان علوم پزشکی در طبابت بالینی
  5. تهیه  نیازهای اطلاعاتی و آموزشی مصرف‌کنندگان خدمات بهداشتی یعنی بیماران و خانواده آنها

اهداف کوتاه مدت:

  1. فراهم‌سازی و گردآوری منابع اطلاعاتی اعم از چاپی و الکترونیک بروز مطابق تخصص های بیمارستان
  2. دسترس‌پذیر ساختن منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه استفاده کننده بیمارستان
  3. ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و مرجع به کلیه مراجعان بیمارستان
  4. ارائه خدمات عضویت و امانت به جامعه استفاده کننده
  5. راهنمایی و آموزش مراجعان در بازیابی و استفاده از منابع اطلاعاتی گردآوری شده

 

کلید واژه ها: اهداف

آخرین ویرایش۱۶ اسفند ۱۴۰۲