گزارش عملکرد کتابخانه

تعداد بازدید:۳۴۵

برای دریافت لیست کتابهای جدید کتابخانه مرکز آموزشی درمانی آیت اله خوانساری در  اینجا کلیک کنید.

****مهم****

لازم به ذکر است تمامی منابع موجود در کتابخانه به دلیل انجام ورود اطلاعات توسط کتابخانه مرکزی در نرم افزار تحت وب  قابل جستجو می باشد، ولی در حال حاضر سیستم امانت کتابخانه الکترونیکی نیست که با ارتقاء نرم افزار کتابخانه مرکزی این مشکل کتابخانه های مراکز آموزشی درمانی د ع پ اراک نیز بر طرف میگردد.

کلید واژه ها: عملکرد کتابخانه

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹