مبارزه با بیماریها

تعداد بازدید:۱۸۸۸

 واحد مبارزه با بیماریها
 
نام و نام خانوادگی:حسین اردولالو
سمت:کارشناس مسئول بیماریها
شرح وظایف:
1-تنظیم و ثبت و ارسال کلیه آمارهای هفتگی، ماهیانه،سه ماهه و سالیانه مربوط به بیماریها به مرکز بهداشت استان
2-اجرای برنامه و سمینارهای آموزشی
3-مشارکت در طرح ها و دستورالعملهای ابلاغی به صورت موردی
4-شرکت در کلاسهای آموزشی و باز اموزی
5-سر کشی به خانه های بهداشت و بازدید از عملکرد
6-بررسی آمار عملکرد خانه های بهداشت یا سایر واحدها از نظرمبارزه با بیماریها


نام و نام خانوادگی: زهرا خوشدونی فراهانی     کارشناس بیماریهای واگیر
شرح وظایف :(کارشناس واگیر)
شرح وظایف:
1-اجرای طرحDOTS
2-بررسی و پیگیری بیماریهای واگیر(سرخک،سرخجه و اسهال خونی و.....)
3-تشکیل جلسات آموزشی بیماریهای غیر واگیر
4-برآورد واکسن مورد نیاز شهرستان و توزیع آن در بین مراکز تابعه
5-بررسی اپیدمیولوزیک بیماریهای واگیردار شایع در منطقه
 
شماره تماس:
 08635452080-3تلفن گویا
داخلی:
2-6

 

کلید واژه ها: بیماریها واگیر بیماریهای واگیر بیماریهای بهداشت بررسی کارشناس

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱