مبارزه با بیماریها

تعداد بازدید:۱۰۵۶

 واحد مبارزه با بیماریها
 
نام و نام خانوادگی:حسین اردولالو
سمت:کارشناس مسئول بیماریها
شرح وظایف:
1-تنظیم و ثبت و ارسال کلیه آمارهای هفتگی، ماهیانه،سه ماهه و سالیانه مربوط به بیماریها به مرکز بهداشت استان
2-اجرای برنامه و سمینارهای آموزشی
3-مشارکت در طرح ها و دستورالعملهای ابلاغی به صورت موردی
4-شرکت در کلاسهای آموزشی و باز اموزی
5-سر کشی به خانه های بهداشت و بازدید از عملکرد
6-بررسی آمار عملکرد خانه های بهداشت یا سایر واحدها از نظرمبارزه با بیماریها


نام و نام خانوادگی: زهرا خوشدونی فراهانی     کارشناس بیماریهای واگیر
شرح وظایف :(کارشناس واگیر)
شرح وظایف:
1-اجرای طرحDOTS
2-بررسی و پیگیری بیماریهای واگیر(سرخک،سرخجه و اسهال خونی و.....)
3-تشکیل جلسات آموزشی بیماریهای غیر واگیر
4-برآورد واکسن مورد نیاز شهرستان و توزیع آن در بین مراکز تابعه
5-بررسی اپیدمیولوزیک بیماریهای واگیردار شایع در منطقه

 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷