بهداشت محیط

تعداد بازدید:۱۷۴۰


ابراهیم بحرایی
 سمت: کارشناس مسئول بهداشت محیط
 
شرح وظایف واحد  بهداشت محیط :‌
الف )‌‌برنامه ریزی
تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد شبکه بهداشت و درمان کمیجان
تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مرکز بهداشت کمیجان
تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی
تدوین طرحهای مداخله ای
تدوین برنامه برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی
تدوین برنامه اقدامات پیشگیرانه از بروز بیماریهای روده ای با اولویت التور
تدوین برنامه مراسم گرامیداشت روز بهداشت محیط (یازدهم اسفند هر سال )
ب ) نظارت و پایش
پایش فعالیت های شبکه های بهداشت و درمان ومراکز بهداشت
پایش فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی
پایش فعالیت های خانه های بهداشت
نظارت بر عملکرد تأسیسات آبرسانی شهری وروستائی
نظارت بر نحوه مصرف سموم و مواد گندزدا
نظارت بر عملکرد موسسات سمپاشی وضدعفونی اماکن عمومی
ج ) هماهنگی 

شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-3

کلید واژه ها: بهداشت بهداشت محیط تدوین تدوین طرح تدوین طرح جامع تدوین طرح جامع عملیاتی تدوین برنامه برنامه نظارت پایش

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱