دهان و دندان

تعداد بازدید:۱۶۷۸


   مسئول واحد: خانم صغری جمالو
   مدرک و رشته تحصیلی: 

   کارشناس ارشد مدیریت بهداشت و درمان

   شرح وظایف واحد بهداشت دهان و دندان :

1-      تهیه و تنظیم برنامه جامع عملیاتی واحد بهداشت دهان و دندان
2-      هماهنگیهای درون بخش و برون بخش با سازمانهای مرتبط در راستای برنامه ها و طرحها
3-      اجر ا ی برنامه کشوری سلامت دهان و دندان دانش آموزان مقطع ابتدایی  
4-       اجرا ی طرح ادغام بهداشت دهان و دندان
5-       اجرا ی طرح سلامت دهان و دندان کودکان مهد کودک
6-      اجرا ی طرح سنجش سلامت دانش آموزان پایه اول دبستان ( بخش معاینات دهان و دندان )      
7-      تنظیم و اجرای کارگاههای آموزشی بهداشت دهان و دندان
8-      پایش و نظارت بر عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان مراکز و شبکه های تابعه   
9-      مشارکت در اجرای طرحهای تحقیقاتی
10-   تحلیل و آنالیز آمار فعالیتهای واحد بهداشت دهان و دندان مراکز و شبکه های تابعه
11-   تهیه و تدوین و چاپ مطالب آموزشی ( پوستر ، پمفلت ، کتاب ، ..........) 

 شماره تماس:

 08635452080-3تلفن گویا

داخلی: 4-2

کلید واژه ها: دهان بهداشت دهان واحد بهداشت دهان دهان دندان دندان بهداشت دهان دندان واحد بهداشت دهان دندان بهداشت واحد بهداشت واحد

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱