تغذیه

تعداد بازدید:۹۷۹


مسئول واحد :خانم هانیه اناری           
مدرک و رشته : کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی
 
               شرح وظایف واحد :    
 1 - اجرای برنامه های مربوط به بهبود تغذیه کودکان
 برنامه مشارکتی حمایتی بهبود تغذیه کودکان
 همکاری با برنامه های مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال و کودک سالم  
 
همکاری با مهد های کودک
آموزش همگانی در زمینه نغذیه و رشد کودک
طراحی مداخلات جدید (تهیه، تکثیر و توزیع بسته های آموزشی متفاوت و....)
آموزش کارکنان درون بخشی و برون بخشی (برگزاری جلسه آموزشی ، برگزاری کلاس آموزشی برگزاری ، کارگاه آموزشی
مکمل یاری کودکان
2 - اجرای برنامه های مربوط به بهبود تغذیه وسلامت مادران
آموزش تغذیه دوران بارداری و شیردهی
طراحی مداخلات جدید (تهیه، تکثیر و توزیع بسته های آموزشی متفاوت و....)
آموزش کارکنان درون بخشی و برون بخشی (برگزاری جلسه آموزشی ، برگزاری کلاس آموزشی برگزاری ، کارگاه آموزشی
3 – برنامه تغذیه مدارس و جوانان
برنامه شیرمدرسه
برنامه ارتقا سطح سلامت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری 
 

آخرین ویرایش۰۳ مرداد ۱۳۹۷