تغذیه

تعداد بازدید:۱۸۰۴


مسئول واحد :خانم هانیه اناری           
مدرک و رشته : کارشناس علوم تغذیه و رژیم درمانی

        شرح وظایف واحد :    
 1 - اجرای برنامه های مربوط به بهبود تغذیه کودکان
  برنامه مشارکتی حمایتی بهبود تغذیه کودکان
  همکاری با برنامه های مراقبت های ادغام یافته ناخوشی اطفال و کودک سالم  
  همکاری با مهد های کودک
 آموزش همگانی در زمینه نغذیه و رشد کودک
 طراحی مداخلات جدید (تهیه، تکثیر و توزیع بسته های آموزشی متفاوت و....)
  آموزش کارکنان درون بخشی و برون بخشی (برگزاری جلسه آموزشی ، برگزاری کلاس آموزشی برگزاری ، کارگاه آموزشی
  مکمل یاری کودکان
2   - اجرای برنامه های مربوط به بهبود تغذیه وسلامت مادران
آموزش تغذیه دوران بارداری و شیردهی
طراحی مداخلات جدید (تهیه، تکثیر و توزیع بسته های آموزشی متفاوت و....)
آموزش کارکنان درون بخشی و برون بخشی (برگزاری جلسه آموزشی ، برگزاری کلاس آموزشی برگزاری ، کارگاه آموزشی
3 – برنامه تغذیه مدارس و جوانان
 برنامه شیرمدرسه
برنامه ارتقا سطح سلامت دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی و متوسطه شهرستان از طریق آموزش تغذیه و آهن یاری 

شماره تماس:

08635452080-3تلفن گویا

داخلی:

2-5

کلید واژه ها: آموزشی آموزشی برگزاری برنامه تغذیه بهبود تغذیه برگزاری آموزش بخشی

آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۴۰۱