آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۷ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دستورالعمل و ابزارهای ارزشیابی پای بندی به اصول حرفه ای دستیارانآیین نامه تحصیلات تکمیلی
مقررات و آئین نامه های دوره آموزش دستیار تخصصی بالینیآیین نامه تحصیلات تکمیلی
۱۲۳۳.۱خدمات الکترونیکی همکاران
برنامه سما نسخه ۱۲۳۴خدمات الکترونیکی همکاران
برنامه سما نسخه ۱۲۳۳خدمات الکترونیکی همکاران
آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی Ph.Dآیین نامه تحصیلات تکمیلی
سیستم حق التدریسخدمات الکترونیکی همکاران
سیستم مالی سما سامانهخدمات الکترونیکی همکاران
سامانه مدیریت آموزش( سما)(فارسی)خدمات الکترونیکی همکاران
آیین نامه دوره آموزشی کارشناسی ارشدآیین نامه تحصیلات تکمیلی
دستورالعمل ارزشیابی پایبندی به اصول حرفه ای دستیاران و نحوه رسیدگی به رفتارهای غیر حرفه ای دستیارانآیین نامه تحصیلات تکمیلی
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
میهمانی بیش از ۴۰ درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​آیین نامه دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه دانشجویان
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه دانشجویان
جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه دانشجویان
مجموعه مقررات آموزشی پایان نامه دکترای عمومیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )آیین نامه دانشجویان