آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه دانشجویان

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۶ مورد از کل ۱۶ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
درخصوص شصت و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی در خصوص تطبیق درس زبان عمومی با نمرات آزمون های زبان انگلیسی​آیین نامه دانشجویان
میهمانی بیش از ۴۰ درصد واحد های دوره دانشجویان کاردانی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و دکتری عمومی​آیین نامه دانشجویان
آیین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویانآیین نامه دانشجویان
آیین نامه دانشجوی نمونهآیین نامه دانشجویان
جدول رشته های مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه دانشجویان شاهد وایثارگرآیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسیآیین نامه دانشجویان
مجموعه مقررات آموزشی پایان نامه دکترای عمومیآیین نامه دانشجویان
آئین نامه آموزشی دوره تکمیلی مقاطع دکتری عمومی (پزشکی ، دندانپزشکی )آیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۱آیین نامه دانشجویان
آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۷آیین نامه دانشجویان
در خصوص تغییرشرط گذراندن تمام دوس عمومی قبل از آزمون علوم پایه پزشکی به ۸ واحد درس عمومیآیین نامه دانشجویان
نحوه اخذ واحد به منظور حبران میانگین نمرات هر یک از مراحل دوره دکترای پزشکی عمومیآیین نامه دانشجویان
آیین نامه آزمون صلاحیت بالینی پزشکی و تخصصیآیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۸۹آیین نامه دانشجویان
ایین نامه دوره دکتری عمومی پزشکی ۹۶آیین نامه دانشجویان