آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی - ۱۳۹۷

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی98-1397 برای ان دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)