آئین نامه دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ۹۱

این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی92-1391 برای ان دسته از دانشجویانی که از این تاریخ به بعد وارد دانشگاه می شوند لازم الاجرا است.

دانلود فایل

تاریخ تصویب : (تنظیم نشده)