مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده پرستاری اراک "


تاریخچه دانشکده

رسالت، چشم انداز و معرفی دانشکده پرستاری اراک رسالت : تامین و ارتقاء سلامت جامعه با پرورش دانشجویان متعهد مسئول و پایبند به اخلاق حرفه ای با الگوی ایرانی - اسلامی است. چشم انداز: دانشکده پرستاری متعهد خواهد بود با تکیه بر نیروی انسانی متخصص خود به اهداف خود ...

معرفی رئیس دانشکده

سرکار خانم دکتر کبری راهزانی  دکترای تخصصی پرستاری  CV  اطلاعات تماس اراک – میدان بسیج – مجتمع دانشگاهی علوم پزشکی اراک – دانشکده پرستاری اراک شماره تلفن محل کار : 34173524 – 086 شماره نمابر: 34173524 – 086 مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیک : k.rahzani@yahoo.com

معاون آموزشی

     معاون آموزشی دانشکده  سرکار خانم دکتر مهتاب عطارها CV مدرک تحصیلی دکتری بهداشت باروری آدرس : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  دانشکده پرستاری اراک - طبقه سوم بال آبی تلفن: 8-34173503 - 086  داخلی 328 کدپستی 6941-7-38481 پست الکترونیک m.attarha@arakmu.ac.ir

اعضاء شورای آموزشی

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پرستاری اراک ردیف نام و نام خانوادگی درجه علمی و رشته تحصیلی رزومه 1 دکتر کبری راهزانی دکتری تخصصی پرستاری CV 2 دکتر مهتاب عطارها دکتری تخصصی بهداشت باروری CV 3 دکتر شراره خسروی  دکتری تخصصی پرستاری CV 4 دکتر نازی نجات دکتری تخصصی پرستاری CV 5 دکتر محبوبه سجادی دکتری تخصصی پرستاری CV 6 دکتر داود حکمت پو دکتری تخصصی پرستاری CV 7 دکتر احمدرضا ...

شرح وظایف

شرح وظایف شورای آموزشی   -       برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه اجرایی مصوبات معاونت آموزشی دانشگاه -       تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی معاونت آموزشی دانشگاه -       بررسی و تدوین برنامه ...

معاون پژوهش

                                                                                      ...

اعضاء شورای پژوهشی

  معرفی  اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پرستاری سال 1398                                                نام و نام خانوادگی رزومه 1 دکتر کبری راهزانی CV 2 دکتر نازی نجات CV 3 دکتر مهتاب عطارها CV 4 دکتر داود حکمت پو CV 5 دکتر شراره ...

شرح وظایف (پژوهشی)

شرح وظایف (پژوهشی)

معاونت پژوهشی دانشکده معاونت پژوهشی دانشکده با ساختاری که شامل شورای پژوهش دانشکده و کارشناسان حوزه پژوهش است، پل ارتباطی دانشکده با معاونت پژوهشی دانشگاه است و انجام فعالیتهای ذیل را جهت پشتیبانی و ارتقای فعالیتهای پژوهشی دانشکده بر عهده دارد. شرح ...

فرایند گردش کار طرح پروپوزال

فرایند تصویب پروپوزال پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد NEW فرایند تصویب پروپوزال طرح های تحقیقاتی NEW گرایش تحقیقاتی اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری NEW  

سرپرست اداره آموزش

مسئول آموزش دانشکده پرستاری سرکار خانم الهام داوری مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ادبیات فارسی آدرس: اراک - میدان بسیج  - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  دانشکده پرستاری - طبقه دوم بال آبی کدپستی 6941-7-38481        تلفن مستقیم:   34173527 - 086      34173502-8- ...

کارشناسان

سرکار خانم آزاده غلامی کارشناس رشته پرستاری  ( ورودی مهر ) شماره تماس داخلی 314 سرکار خانم ثمین طاهری کارشناس رشته پرستاری ( ورودی بهمن ) شماره تماس داخلی 314   سرکار خانم نیلوفر براتی کارشناس رشته اتاق عمل شماره تماس داخلی 309 سرکار خانم زهرا ...

شرح وظایف کارشناسان

-ثبت نام دانشجویان جدیدالورود، اخذ مدارک لازم -تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان - ثبت نام و واحدگیری در نیمسال های تحصیلی. - انجام امور مربوط به حذف و اضافه واحدهای درسی دانشجویان و انجام موارد حذف اضطراری و حذف واحدهای اضافه دانشجویان مشروط -تهیه نصب ...

رشته پرستاری

رشته پرستاری

توصیف و سرفصل دروس رشته پرستاری  برنامه هفتگی رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98 برنامه زمانبندی رشته پرستاری 26/6/93 بهمن 93 مهر و بهمن 94 و 95 برنامه امتحانات رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98 برنامه زمانبندی رشته کارشناسی پرستاری مهر 93 برنامه کلی کارآموزی رشته پرستاری نیمسال دوم 99-98  چارت ارائه ...

رشته اتاق عمل

  توصیف و سرفصل دروس رشته اتاق عمل آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 98 آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 96 آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 97 آرایش ترمی دروس رشته اتاق عمل 94 و 95     برنامه هفتگی و کارآموزی کارشناسی اتاق عمل نیمسال ...

رشته فوریت های پزشکی

  توصیف و سرفصل دروس رشته فوریت های پزشکی برنامه هفتگی فوریت های پزشکی نیمسال دوم 99 - 98 برنامه زمانبندی و آرایش ترمی رشته فوریت های پزشکی برنامه امتحانات فوریت های پزشکی نیمسال دوم 99 - 98   برنامه کارآموزی فوریت های پزشکی نیمسال اول 99 - 98   Please ...

گروه داخلی جراحی، ویژه

  اعضاء هیات علمی گروه پرستاری ( فن، داخلی جراحی، ویژه ) ردیف نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رتبه علمی آدرس  CV 1 دکتر کبری راهزانی دکترای تخصصی پرستاری دانشیار CV 2 دکتر داود حکمت پو دکترای تخصصی پرستاری استاد CV 3 آقای احمدرضا عابدی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV 4 آقای کوروش رضایی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV 5 آقای هادی جعفری منش کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV 6 آقای محمد ...

گروه پرستاری و سلامت جامعه، روان، مدیریت

  اعضاء هیات علمی گروه پرستاری ( بهداشت، روان، مدیریت )   ردیف نام و نام خانوادگی درجه علمی رتبه علمی رزومه  1 دکتر نازی نجات دکترای تخصصی پرستاری استادیار CV 2 دکتر فاطمه گنجه دکترای تخصصی پرستاری استادیار CV 3 خانم میترا جرس کارشناس ارشد پرستاری مربی  CV 4 خانم پوران وروانی فراهانی  کارشناس ارشد پرستاری مربی  CV           کارشناس گروه: غلامرضا صدرکیا ( کارشناس بهداشت محیط )  

گروه کودکان، مادران و نوزادان

اعضاء هیات علمی گروه پرستاری ( کودکان، مادران و نوزادان ) ردیف نام و نام خانوادگی درجه علمی رتبه علمی رزومه  1 دکتر شراره خسروی دکترای تخصصی پرستاری دانشیار CV 2 دکتر محبوبه سجادی دکترای تخصصی پرستاری دانشیار CV 3 سهیلا شمسی خانی کارشناس ارشد پرستاری مربی CV 4 مولود فرمهینی فراهانی کارشناس ارشد پرستاری مربی CV           کارشناس گروه: خانم سوسن سپهروند ( کارشناس پرستاری )    

مسئول اساتید مشاور

                                                                 مسئول اساتید مشاور سرکار خانم دکتر فاطمه گنجه مدرک تحصیلی:  آدرس: اراک - میدان ...

فرم های مشاوره

  شرح جلسات فردی و گروهی دانشجویان با استاد مشاور   پرسشنامه اطلاعات فردی دانشجو  فرم گزارش عملکرد اساتید مشاور (فرم شماره 1و2)

مدیر دفتر توسعه آموزش

مدیر دفتر توسعه آموزش

مدیر دفتر توسعه آموزش سرکار خانم دکتر محبوبه سجادی    CV مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی پرستاری رتبه علمی: دانشیار آدرس: مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) دانشکده پرستاری - طبقه سوم تلفن:-  8- 34173502  - 086     داخلی  346 کد پستی6941- 7 - 38481  پست الکترونیک  : sajadimahbobh@yahoo.com    ...

مدیر و اعضاء دفتر توسعه آموزش

  مدیر و اعضاء دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری اراک دکتر محبوبه سجادی دکترای تخصصی آموزش پرستاری دانشیار CV دکتر شراره خسروی دکترای تخصصی آموزش پرستاری دانشیار CV دکتر کبری راهزانی دکترای تخصصی آموزش پرستاری دانشیار CV آقای کورش رضایی کارشناسی ارشد پرستاری مربی CV آقای سلیمان زند کارشناس ارشد پرستاری مربی CV  

کارشناس دفتر توسعه آموزش

کارشناس دفتر توسعه آموزش

 کارشناس  دفتر توسعه آموزش خانم زهره قاسمی  مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری و کارشناس ارشد زبان انگلیسی  آدرس : مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  دانشکده پرستاری اراک- طبقه سوم بال آبی تلفن:8- 34173503 - داخلی 327 کدپستی 6941-7-38481

برنامه عملیاتی مرکز توسعه آموزش دانشکده پرستاری اراک ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

مرکز EDO دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اراک به نام خدا دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک با هدف ارتقای کیفیت آموزش در رشته  پرستاری و به منظور بالا بردن دانش و کارآیی اعضای هیات علمی ودانشجویان دانشکده، فعالیت خود ...

آیین نامه ها و بخشنامه ها ی ویژه دانشجویان

  خلاصه مقررات آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد آیین نامه اعطای بورس تحصیل داخل کشور  آیین نامه اجرایی پوشش و اخلاق حرفه ای دانشجویان در محیط های آزمایشگاهی - بالینی فصل اول  آیین نامه ...

مسئول واحد تحصیلات تکمیلی

مسئول تحصیلات تکمیلی سرکار خانم دکتر کبری راهزانی مدرک تحصیلی دکتری آموزش پرستاری آدرس: اراک - میدان بسیج ( سردشت ) - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  دانشکده پرستاری - طبقه سوم بال آبی تلفن:  8- 34173503 - 086 کد پستی  6941-7-38481 پست الکترونیک Dr.rahzani@arakmu.ac.ir K.rahzani@yahoo.com