مسئول واحد تحصیلات تکمیلی

مسئول تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم دکتر کبری راهزانی

مدرک تحصیلی دکتری آموزش پرستاری

آدرس: اراک - میدان بسیج ( سردشت ) - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)  دانشکده پرستاری - طبقه سوم بال آبی

تلفن:  8- 34173503 - 086

کد پستی  6941-7-38481
پست الکترونیک
Dr.rahzani@arakmu.ac.ir
K.rahzani@yahoo.com

 

کلید واژه ها: تحصیلات تکمیلیدانشکده پرستاری اراکدکتر کبری راهزانی

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۱۱۵۷