نظر سنجی کتابخانه دانشکده

فرم نظرسنجی کتابخانه
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • ایمیل*
  2
 • وضعیت شغلی*
  هئیت علمی
  دانشجو
  3
 • رضایت از عملکرد کتابخانه*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  4
 • رضایت از اطلاعات سایت کتابخانه*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  5
 • رضایت از ساعت کاری کتابخانه*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  6
 • • رضایت از نحوه دسترسی به منابع از راه دور*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  7
 • • میزان رضایت از منابع چاپی و الکترونیکی کتابخانه*
  خوب
  متوسط
  ضعیف
  8
 • نظرات و پیشنهادات*
  9