دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار

فعال شدن سامانه لاگ بوک الکترونیک
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۱۷:۰۸

فعال شدن سامانه لاگ بوک الکترونیک

مسابقه پایان نامه ۳ دقیقه ای
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۰۸:۵۸

مسابقه پایان نامه ۳ دقیقه ای