پذیرش

تعداد بازدید:۱۹۲۹

 

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم مریم عابدی

نام و نام خانوادگی: سرکار خانم منصوره سادات فخاری

تلفن تماس: 33691372-086

 

ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه

8 الی 11 (کلینیک عمومی)       15/30 الی 19 (کلینیک ویژه)

 

کلید واژه ها: پذیرش کلینیک عمومی کلینیک ویژه

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۴۰۰