معاون پژوهشی دانشکده دندانپزشکی

تعداد بازدید:۱۸۸۵
  

نام و نام خانوادگی: دکتر افروز نخستین

رشته تحصیلی: متخصص دندانپزشکی ترمیمی

پست الکترونیک: a.Nakhostin@arakmu.ac.ir

تلفن مستقیم: 33691355 - 086

شماره تماس داخلی: ...................

آدرس: اراک هپکو خیابان نواب صفوی رو به روی اداره پست مرکزی دانشکده دندانپزشکی

سوابق اجرایی

مدیر گروه دندانپزشکی ترمیمی از سال 1394 تا کنون

شرح وظایف

 

۱-برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد فعالیتهای پژوهشی ( بر اساس ضوابط پژوهشی دانشگاه) در شورای پژوهشی دانشگاه
۲-تدوین برنامه راهبردی پژوهشی دانشکده جهت اجرا و نظارت و ارزیابی مستمر آن و جهت نیل به اهداف برنامه
۳-برگزاری و شرکت در جلسات پژوهشی دانشکده ( شورای کمیته های پژوهشی و...) به منظور اتخاذ تصمیمات لازم در امور مربوط و نظارت مستمر برحسن اجرای مصوبات جلسات مزبور.
۴-برنامه ریزی جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی بین بخشی و برون بخشی.
۵-ارزیابی سالیانه مسئولین پژوهشی ( یا هسته پژوهشی ) ، گروههای آموزشی و اعلام آن به مسئولان ذیربط
۶-ارائه راهکارهای لازم به منظور تشویق و ترغیب اعضای هیئت علمی و کارشناسان در زمینه امور تحقیقاتی
۷-همکاری با معاونت پژوهشی دانشگاه در امور پژوهشی و حضور فعالانه در جلسات مربوطه ، به منظور اجرای برنامه های راهبردی پژوهشی دانشگاه .
۸-ارائه پیشنهادات سازنده به معاونت پژوهشی جهت طرح و بررسی در شورای پژوهشی دانشگاه
۹-تامین منابع اطلاعاتی لازم برای انجام پژوهش.
۱۰-راه اندازی و تاسیس مراکز تحقیقاتی در دانشکده.
۱۱-تشکیل و نظارت بر شورای سیاست گذاری منابع اطلاعاتی دانشکده.
۱۲-برقراری ارتباط  با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای داخل و خارج از کشور به منظور تقویت امر پژوهش و گسترش حیطه های آن و نهایتاً انجام پژوهش مشترک و ارائه مقالات بین المللی .
۱۳-ایجاد بستر مناسب برای برگزاری سمینار ها و کنگره های تخصصی دندانپزشکی.
 

برنامه ریزی جهت امور پژوهشی مربوط به دانشجویان شامل :
 

۱-هدایت و نظارت  برکمیته پژوهشی دانشجویان دانشکده در جهت برنامه راهبردی دانشگاه
۲-تدارک بستر مناسب به منظور شکوفایی استعدادهای دانشجویی در زمینه های پژوهشی


برنامه ریزی برای سیستمهای اطلاع رسانی تحت پوشش شامل :
 
1-
برنامه ریزی و نظارت بر امور سیستم اطلاع رسانی پزشکی دانشکده ( کتابخانه ، شبکه اینترنت ، بانکهای اطلاعاتی و.........) و ارتقای کمی و کیفی این سیستم .
2-
تشویق و فعال نمودن اعضای هیئت علمی جهت شرکت در سمینار های ، کنگره ها و سخنرانیهای داخلی و خارجی.

کلید واژه ها: پژوهش دکتر افروز نخستین دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۱۹ اسفند ۱۴۰۱