ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۳۴۸۳

دکتر احسان مومنی 
سمت: 
سرپرست دانشکده دندانپزشکی
مدرک: متخصص  بیماریهای دهان ، فک وصورت 
دارای بورد تخصصی 
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شرح وظایف ریاست دانشکده :

نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ شده توسط حوزه ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم دانشگاه و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ابلاغ و اجرای صحیح مصوبات شورا در دانشکده
نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، درمانی، پژوهشی اعضای هیئت علمی و درمانی دانشکده
ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده
نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
ارزیابی کار ماهانه دانشکده و کلینیک تخصصی دندانپزشکی و گزارش آن به معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه

 

نام ونام خانوادگی : جناب آقای مجید خالقی

سمت:  مسئول دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی 

شماره تماس : 

 

کلید واژه ها: دندانپزشکی ریاست

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۳۹۹