ریاست دانشکده

تعداد بازدید:۵۵۴۴

دکتر احسان مومنی         
سمت: ریاست دانشکده دندانپزشکی
مدرک: متخصص  بیماریهای دهان ، فک وصورت       
دارای بورد تخصصی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

شماره تماس : 33691355

 

 

شرح وظایف ریاست دانشکده :


نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغ شده توسط حوزه ریاست محترم دانشگاه، معاونین محترم دانشگاه و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی
شرکت در جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ابلاغ و اجرای صحیح مصوبات شورا در دانشکده
نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، درمانی، پژوهشی اعضای هیئت علمی و درمانی دانشکده
ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده
نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده
ارزیابی کار ماهانه دانشکده و کلینیک تخصصی دندانپزشکی و گزارش آن به معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه

 

 

کلید واژه ها: دندانپزشکی ریاست احسان مومنی دانشکده دندانپزشکی

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۴۰۱