دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار دانشکده

کارگاه جامع آموزش بخیه زنی
۲۳ آذر ۱۴۰۱ | ۱۳:۱۹

کارگاه جامع آموزش بخیه زنی