دانشکده پیراپزشکی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک

اخبار دانشکده

روز دانشجو گرامی باد
۱۵ آذر ۱۴۰۲ | ۱۷:۳۱

روز دانشجو گرامی باد

فراخوان جذب هیات علمی
۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ۱۲:۴۶

فراخوان جذب هیات علمی

کارگاه آریتمی های قلبی
۲۹ آبان ۱۴۰۲ | ۱۴:۳۸

کارگاه آریتمی های قلبی