شیفت بعداز ظهر(تخصصی)

تعداد بازدید:۲۰۱۰
شیفت بعداز ظهر(تخصصی)

کار تخصصی دندانپزشکی در کلینیک شیفت عصر توسط اساتید متخصص دانشکده انجام می گیرد . با توجه به اینکه دانشکده دندانپزشکی در حال ساخت و ساز و انتقال به مکان جدید واقع در کوی گلستان می باشد لذا در حال حاضر کلینیک تخصصی دانشکده فعال نمی باشد.

در صورت فعال شده کلینیک تخصصی شیفت عصر برنامه حضور اساتید و متخصصان اطلاع رسانی خواهد شد.

کلید واژه ها: کلینیک تخصصی بعداز ظهر

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۴۰۲