فرم نظرسنجی تکریم ارباب رجوع

عنوان فرم
 • 0
 • نام واحدی که مراجعه کرده اید؟*
  1
 • نام فرد یا افرادی که مناسب ترین برخورد و همکاری را با شما داشته اند، یادداشت بفرمایید.*
  2
 • نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟*
  بسیار خوب
  خوب
  بد
  3
 • آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم به صورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟*
  بله
  تا حدودی
  خیر
  4
 • نام فرد یا افرادی که برخورد نامناسبی با شما داشته اند را اعلام بفرمایید.*
  5
 • آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟*
  بله
  خیر
  6
 • آیا درخواست خلاف مقررات از شما شده است؟*
  بله
  خیر
  7
 • نظرات و پیشنهادات خود را به منظور اصلاح امور بنویسید؟*
  8
 • نام و نام خانوادگی و شماره تماس خودتان در صورت تمایل اعلام بفرمایید.*
  9