برنامه نهایی آزمونهای پایان نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشکده دندانپزشکی

۱۴ دی ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۸ کد : ۳۱۶۶۲ اخباراصلی
تعداد بازدید:۳۱۷
برنامه نهایی آزمونهای پایان نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ دانشکده دندانپزشکی

آزمونهای پایان نیمسال طبق برنامه نهایی اعلام شده انجام خواهد شد و غیرقابل تغییر می باشد. لذا لازم است دانشجویان تاریخ و ساعات تمامی  آزمونها را چک نمایند و در صورت تداخل مراتب را کتبا به واحد آموزش دانشکده اعلام نمایند. مسئولیت عدم آگاهی از تاریخ و ساعت امتحان به عهده دانشجو می باشد.

                                                                                                                       واحد آموزش دانشکده دندانپزشکی


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۱۴ دی ۱۴۰۱

( ۲ )

نظر شما :