تماس با ما (کتابخانه)

تعداد بازدید:۳۹۱

ساعت کار:   مخزن و سالن مطالعه کتابخانه از شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8 الی 15:10 

آدرس دانشکده:  شهرک نبئی، بلوار غدیر بین کوچه اندیشه 5 و 6 دانشکده پزشکی ساختمان داری - طبقه دوم - کتابخانه دانشکده 

کد پستی:  3848153793      تلفن:  32724524 - 086   دورنگار:  32724524 - 086

آدرس ایمیل:    lib.dent@arakmu.ac.ir 

کلید واژه ها: تماس با کتابخانه ساعت کاری

آخرین ویرایش۰۶ فروردین ۱۳۹۹