برنامه بازآموزی بخش بیماریهای دهان ، فک وصورت

تعداد بازدید:۷۴۹

برنامه بازآموزی بخش بیماریهای دهان ، فک وصورت
تمهیدات دندانپزشکی بیماران سیستمیک و خاص 

موضوعات سخنرانی: 

                 ۱: دیابت - دکتر مومنی 
                ۲: ملاحظات تیروئید و آدرنال- دکتر براتی
                ۳: قلب و عروق - دکتر بابایی
                ۴: اختلالات خونیریزی دهنده- دکتر جوکار
                ۵: ملاحظات بیماران سرطانی- دکتر عموزاد
                6: آلرژی و حساسیت دارویی- دکتر شکیباصفت

کلید واژه ها: برنامه بازآموزی بخش بیماریهای دهان ، فک وصورت

آخرین ویرایش۱۶ دی ۱۳۹۸