آرشیو اخبار

شصتمین جلسه شورای عالی آمار برگزار شد

شصتمین جلسه شورای عالی آمار به ریاست دکتر نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور ، دکتر حسین زاده معاون سازمان ورئیس مرکز آمارایران و اعضای شورای عالی آمار از مرکز آمار ایران و سایردستگاه های اجرایی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۶ ، در محل سازمان برنامه و بودجه کشور و به صورت مجازی برگزار شد .

ادامه مطلب