آرشیو اخبار

دورکاری یا ترفیع شغلی؟ کارمندان حوزه فناوری پاسخ می‌دهند

در شرایطی که نبرد برای یافتن نیروهای مستعد شدت گرفته، قدرت به دست کارمندانی افتاده که حالا بیش از هر زمان دیگری به دنبال انعطاف‌پذیری هستند. نظرسنجی جدیدی نشان داده که کارمندان دسترسی به دورکاری را به ترفیع شغلی ترجیح می‌دهند و به نظر می‌رسد که شرکت‌ها باید بیشتر از هر زمان دیگری به دنبال تغییر استراتژی کاری خود باشند.

ادامه مطلب