آرشیو اخبار

در تابستان ۱۴۰۱ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۸,۹ درصد بوده است

در تابستان ۱۴۰۱، به میزان ۴۱,۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۴۰۰) ۰.۱ درصد کاهش یافته است.

ادامه مطلب