آرشیو اخبار

معرفی نرم افزار MODALITY WORKLIST

نرم افزار Modality Worklist می تواند با هر RIS یا PACS منطبق با استاندارد DICOM Modality Work List ارتباط برقرار کند که می تواند اطلاعاتی از قبیل اساس نام بیمار ، شناسه بیمار ، شناسه پذیرش ، تاریخ تولد ، تاریخ تصویربرداری ، پزشک ارجاع دهنده و حتی سرویس شارژ شده برای بیمار به دستگاه یا پکس ارسال کند .

ادامه مطلب

شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای - شهریور ماه ۱۴۰۱

فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰,۵ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

ادامه مطلب