تغذیه

تعداد بازدید:۲۱۳۳

شرح وظایف:

- اجرای طرح مشارکتی - حمایتی بهبود وضع تغذیه کودکان زیر 6 سال در سطح شهرستان تفرش  


- اجرای دستور العمل طرح پیشگیری از اختلالات ناشی از کمبود ید با همکاری مستقیم واحد بهداشت محیط
 
- اجرای طرح آهن یاری دختران مقاطع راهنمایی و دبیرستان در سطح مدارس شهرستان تفرش  همه ساله از ابتدای آذر ماه لغایت پایان اسفند ماه
 
- اجرای دوره های باز آموزی بهورزان در عناوین مختلف مرتبط با علوم تغذیه
 
- پایش های دوره ای خانه بهداشت و مراکز جهت پیگیری امور مرتبط با تغذیه
 

آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۳۹۷