بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۲۰۸۶

شرح وظایف کارشناس سلامت دهان و دندان :
1)شناسایی منطقه تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت (خانه های بهداشت و مدارس)
2)اطلاع از جمعیت تحت پوشش و نصب آن به برد واحد
3)پایش و نظارت برعملکرد بهورزان ، مراقبین سلامت و دندانپزشکان  منطقه تحت پوشش مرکز بهداشت
4)هماهنگی و نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی با اولویت گروه هدف
5)تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی واحد سلامت دهان و دندان
6)همکاری در برنامه ریزی جذب نیروی دندانپزشک جهت ورود به سیستم
7)توجه به نگهداری ، سرویس و تعمیر یونیتهای دندانپزشکی
8)برآورد و درخواست به موقع مواد ، تجهیزات و وسایل مورد نیاز و پیگیری تامین آنها
9)برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر آموزش دانش آموزان ، والدین ، والدین ، مربیان و ...
10)گزارش گیری شاخص های مرتبط با واحد دهان و دندان و برنامه ریزی جهت ارتقای شاخص ها و ....

آخرین ویرایش۰۱ بهمن ۱۴۰۱