مبارزه با بیماریها

تعداد بازدید:۲۳۴۹

شرح وظایف  واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیرواگیر شهرستان  تفرش

1.    تدوین برنامه عملیاتی سالانه بیماریهای واگیر و غیر واگیر
2.    نظارت بر زنجیره سرما و توزیع واکسن به تمامی مراکز بهداشتی و درمانی
3.    بیماریابی و کشف بیماران مسلول و درمان بیماران به صورت رایگان
4.    آمادگی کافی جهت کنترل طغیان بیماریها در منطقه تحت پوشش
5.    انجام واکسیناسیون در گروه های خاص (مننژیت وکزاز درسربازان وهپاتیت B درکارکنان بهداشتی وافراد درمعرض خطر)
6.    بیماریابی ،اجرای موازین پیشگیری وپیگیری ودرمان بیماری هایی که باید تحت مراقبت باشند
7.    برگزاری سمینارها وجلسات آموزشی در مورد تازه های بیماری جهت پرسنل بهداشتی و عموم مردم
8.    بیماریابی و کشف بیماران مبتلا به ایدز و درمان بیماران به صورت رایگان و انجام مشاوره در زمینه بیماریهای رفتاری
9.    تشکیل کمیته ها و جلسات برون بخشی و بین بخشی
10.    پیگیری موارد مثبت بیماریها
11.    آموزش بیماریها به گروه های هدف ( درون بخش و برون بخش )
12.    نظارت مستقیم ، ارزیابی و پیگیری نحوه اجرای برنامه های واگیر و غیرواگیر در کلیه واحدهای تحت پوشش شبکه
13.    آگاهی و بهره گیری از اطلاعات و آمارهای حیاتی و بهداشتی منطقه و بهره گیری از آنها در تحلیل موفقیت برنامه های مربوطه برای وضع موجود شهرستان
14.    اجرای برنامه آموزشی – پژوهشی و اجرایی برنامه ی بیماریهای واگیر و غیرواگیر در سطح شهرستان
15.    تهیه جزوه و پمفلت های آموزشی جهت گروههای هدف و درمعرض خطر

•    پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان شامل:
•    دیابت
•    فشار خون بالا
•    بیماریهای قلبی عروقی
•    بیماریهای ژنتیک به خصوص تالاسمی و pku
•    غربالگری نوزان( هیپو تیروئید و فاویسم و pku)
•    سرطان ها
•    سوانح و حوادث
•    آسم
•    غربالگری کم شنوایی نوزادان
•    پیگیری برنامه های مراقبت و پیشگیری از بیماریهای واگیر در سطح شهرستان شامل:
•    بیماری های رفتاری به خصوص بیماری ایدز
•    بیماری سل ( ریوی و خارج ریوی و سل گاوی)
•    بیماری های قابل پیشگیری با واکسن( فلج اطفال-سرخک- سرخجه- اوریون- کزاز- هپاتیت- دیفتری- سیاه سرفه )
•    بیماری های مشترک بین انسان و حیوان ( تب خونریزی دهنده کریمه کنگو- هاری- تب مالت و سالک .....)
•    بیماری مالاریا
•    بیماری های نوپدید

آخرین ویرایش۰۴ دی ۱۴۰۱